Privacy Verklaring

Versie 2. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Wij nemen gegevensbescherming en vertrouwelijkheid zeer serieus en houden ons aan de momenteel geldende landelijke en Europese bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. De belangrijkste aspecten van ons gegevensopslagbeleid worden hieronder toegelicht.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van der Kroon Food products b.v. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening  en/of u te informeren.

Waarom we gegevens nodig hebben (doel)
Van der Kroon Food products b.v. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Om contact te kunnen opnemen
– Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening
– De veiligheid op onze locatie te waarborgen
– Van der Kroon Food products b.v. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte).
– Analyseren van gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten af te stemmen op uw voorkeuren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kroonfood.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Hoe lang we gegevens bewaren
Van der Kroon Food Products b.v. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen (derden)
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden.
Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken.

In kaart brengen websitebezoek
Van der Kroon Food Products b.v. gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen (zie cookieverklaring). Van der Kroon b.v. is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen, die mogelijk gelinked zijn aan onze website en/of LinkedIn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kroonfood.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Van der Kroon Food products b.v. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Van der Kroon Food products b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kroonfood.nl

Van der Kroon Food Products b.v. heeft de volgende maatregelen genomen om uw  persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
– De toegang tot de gegevens zijn afgeschermd
– Opstellen en registratie van een Verwerkingsregister
– Bewerkersovereenkomsten met derden
– Procedure voor Meldplicht Datalekken
– Uitvoeren van periodieke audits

Aanpassen privacy- cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Mocht u verder, na het lezen van onze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Van der Kroon Food products b.v.
Van Konijnenburgweg 139 | 4612 PL Bergen op Zoom
T   0164 210 210 |  E   info@kroonfood.nl
BTW nummer:  NL8144.73.106.B.01  |  K.v.K. Breda: 20121047